Kjærtveit Camping AS
Campingprisar pr døgn 2018



Bil inkl. telt/campingvogn eller campingbil......................160kr
Motorsykkel inkl. telt..........................................................95kr
Telt....................................................................................45kr

Personar over 12 år..........................................................35kr
Personar 6-12 år...............................................................10kr
Personar under 6år.........................................................gratis

Dusj (3min).........................................................................5kr
Elektrisitet per døgn.........................................................50kr

Motorbåt i 4  timar inkl 5 liter bensin..............................395kr

Trådlaust internett............................................................50kr

Alle prisar inklusive meirverdiavgift







WYSIWYG Web Builder